fbpx

תנאי שימוש

מבוא

ברוכים הבאים לאתר romlevy.co.il (להלן: “האתר”) המופעל על ידי רום לוי, ח.פ 318553815, מכתובת סעדיה גאון רחובות 7652810 (להלן: “הנהלת האתר” ו/או “החברה”).

כל שימוש באתר מהווה הסכמה לתקנון זה, על התנאים וההגבלות הכלולים בו.

הכתוב בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא פונה לכל מגדר באשר הוא.

התקנון עלול להשתנות מעת לעת, ועל המשתמש להתעדכן בתקנון בכל כניסה לאתר. גלישה באתר ו/או שימוש בו מכל סוג, כמוהם כהסכמה לתנאי התקנון והתחייבות לפעול על פיהם. מובהר כי התקנון מהווה הסכם משפטית מחייבת לכל דבר ועניין ומחייב את המשתמש על כל שימושיו באתר.

 • האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
 • השירותים באמצעות האתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 • עצם הזמנת שירותים באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין המשתמש לבין הנהלת האתר.

שירותים

 • האתר מאפשר שירותי תוכן דיגיטלי ופרונטלי, בחינם ובתשלום.
 • ניתן להזמין שירותים באמצעות יצירת קשר עם הנהלת האתר בהתאם לזמינותו ומיקומו הגיאוגרפי.
 • ניתן לשלם עבור שירותי האתר באמצעות כרטיס אשראי בכפוף לאישור הנהלת האתר.
 • מחיר השירותים המוצג כולל מע”מ בכפוף לחוק המיסים עבור “עוסק מורשה”.
 • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שירותיה בכל עת.
 • הזכאות לשימוש באתר היא לכל אדם במדינת ישראל אשר מלאו לו 18 שנים. הזמנה תתאפשר למי שברשותו חשבון בנק פעיל ו/או בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף והוא בעל תיבת דואר אלקטרוני אשר כתובתה תינתן בעת הרכישה באתר. קטין המבצע פעולות ייחשב כקטין אשר קיבל את רשות הוריו/אפוטרופוסיו לביצוע הרכישה באתר.

ביטולים ושינויים

 • מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים, בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטל עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.
 • ניתן לבטל שירות אשר נקבע עבור לקוח בכל עת, ובתנאי כי הלקוח יידע את הנהלת האתר לגבי ביטול או שינוי המועד לפחות כ-30 ימים קודם סיום ההתקשרות.
 • לא ניתן לקבל החזר כספי עבור שירותים אשר בוצעו.
 • האתר יהא רשאי לבטל אספקת הזמנה למשתמש וזאת בהתראה של שעתיים מראש לפחות. במקרה כזה לא יעמוד למשתמש כל טענה כלפי האתר.
 • מוצרים דיגיטליים שנמסרו פרטי הגישה אליהם אינם ברי זיכוי, למעט אם נאמר אחרת בתקנון הרכישה של המוצר הנידון.
 • תקנון רכישה של שירות או מוצר ספציפי גובר על האמרו בתקנון זה ואולם כל הוראת דין קוגנטי גוברת ממילא.

זמינות ומיקום

 • למעט אם נכתב אחרת במפורש, כל השירותים ניתנים באופן דיגיטלי.
 • בכל שאלה או בירור לגבי השירותים ניתן לפנות אלינו במייל [email protected], או בווצאפ/טלפון 050-4731615.

אחריות ושירות

 • השירותים ינתנו בהתאם לחבילות השירותים אשר יוצעו ע”י הנהלת האתר עם תחילת השירות.
 • אורך השירות הינו ע”פ מועד הזמן אשר נקבע מראש.
 • הנהלת האתר אינה אחראית על נזקים פיזיים או כספיים או כל נזק אחר הנגרמו במהלך השירות או בעקבות השימוש במוצרים.
 • מובהר מראש שכל התכנים באתר מיועדים כחומר למחשבה ואינם מהווים המלצה אישית לפעול כך או אחרת. הנהלת האתר מסירה מעליה כל אחריות מהתכנים הנכתבים באתר או מהשימוש בהם והשלכותיהם.

אבטחת מידע ופרטיות

 • השימוש במידע הוא בהתאם למדיניות הפרטיות.
 • באמצעות לחיצה על כפתור “שלח” אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.
 • האתר מאובטח באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין וגלישה בטוחה באתר וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים. כל המשתמש באתר ובשירותיו מתחייב כי לא יעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות האתר, גניבת מידע על משתמשים ופריצה של מנגנוני האבטחה של האתר.
 • במקרה של שימוש לרעה, הנהלת האתר תפעל נגד כל פעילות בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותה לרבות חסימת המשתמש מגישה לאתר ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמש באם יפעל כאמור.

קניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה הכוללים זכויות יוצרים, זכויות הפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ועמוד האתר, הן באשר לתכנים המופיעים בו הינן רכושה הבלעדי של הנהלת האתר.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מהאתר, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם הנהלת האתר

דין וסמכות שיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה וכן, כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו במישרין או בעקיפין, יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך ברחובות תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית. אם אין בית משפט מוסמך ברחובות, תנתן הסמכות לבית המשפט המוסמך הקרוב ביותר למקום מושבה של החברה באותה העת.

הסכמה

באמצעות שימוש באתר שלנו, אתה מסכים למדיניות הפרטיות שלנו.

יצירת קשר

לכל שאלה ופנייה ניתן ליצור קשר עם הנהלת האתר בטלפון 050-4731615 או במייל [email protected] בשעות הפעילות של האתר.